Veřejná zakázka: Poskytování služeb provozování elektronických on-line aukcí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8697
Systémové číslo: P17V00000403
Evidenční číslo zadavatele: 099/2017/016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-012127
Datum zahájení: 05.05.2017
Nabídku podat do: 12.06.2017 10:00
Otevírání obálek: 12.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb provozování elektronických on-line aukcí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti prodejních elektronických on-line aukcí, vč. souvisejících činností spočívajících v poskytování poradenství zadavateli a účastníkům aukce, nezbytné technické (servisní) podpory zadavateli při provozování aukcí a veškerých dalších plnění, která jsou podrobně specifikována v zadávací dokumentaci. Smlouva s vybraným účastníkem zadávacího řízení bude uzavřena na dobu neurčitou.
Plnění veřejné zakázky zahrnuje
a) implementační fázi spočívající ve vytvoření (příp. poskytnutí již
existujícího řešení), zprovoznění a zpřístupnění aplikace elektronických
on-line aukcí a poskytnutí dalších služeb vymezených zadavatelem v
zadávací dokumentaci, a to ve dvou navazujících etapách;
b) provozní fázi spočívající v provozování a kontinuální správě služby
elektronických on-line aukcí vč. přípravy aukcí a zajištění jejího
řádného průběhu, a to v členění:
1. provozování a správa služby elektronické on-line aukce
vyrobeného dříví;
2. provozování a správa služby elektronické on-line aukce dříví tzv.
nastojato;
3. provozování a správa služby elektronické on-line aukce těžebních
zbytků, produktů lesa či jakéhokoli dalšího zboží či služeb.

Součástí předmětu veřejné zakázky je též zajištění plynulého přechodu ze stávajícího systému prodejní elektronické on-line aukce užívaného zadavatelem na verzi vybraného účastníka (zejména zajištěním komplexní migrace dat ve smyslu Přílohy č. 2 zadávací dokumentace); uvedená služba je součástí plnění v rámci implementační fáze.
Místo plnění: Ředitelství LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
sídlo zadavatele - Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky