Veřejná zakázka: Opravy lesních cest, Buková Hora 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8703
Systémové číslo: P17V00000409
Evidenční číslo zadavatele: S933/2017/108
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.05.2017
Nabídku podat do: 25.05.2017 12:00
Otevírání obálek: 25.05.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy lesních cest, Buková Hora 2017
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je oprava cest, aby splňovaly technické parametry lesní přibližovací cesty kategorie 3L 3,5/15 dané ČSN 73 6108 – Lesní dopravní síť. Konstrukce oprav LC jsou navrženy z přírodních drcených
kameniv – tyto materiály jsou dostatečně mechanicky odolné. Veškeré zděné konstrukce, kamenné dlažby, zajišťovací prahy budou z kamene "ČEDIČ". Požadavek na únosnost povrchu bude v souladu ČSN 73
6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží statickou zkouškou deskou, která bude doložena protokolem o zkoušce akreditované zkušebny/laboratoře. Minimální moduly přetvárnosti Edef,2 = 80 MPa na
doplněných konstrukčních vrstvách. Místa provedení zkoušek upřesní investor.
Místo plnění: revír Buková hora

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 268 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky