Veřejná zakázka: LC Nad Greplem, LC Klepáčovská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002472
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 871
Systémové číslo: P15V00000871
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/048
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 217818
Počátek běhu lhůt: 03.07.2012
Nabídku podat do: 25.07.2012 09:00
Otevírání obálek: 25.07.2012 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Nad Greplem, LC Klepáčovská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je rekonstrukce a oprava lesní cesty K Nad Greplem o délce 3,21km a LC Klepáčovská o délce 1,05km, třídy 2L. V rámci opravy budou doplněny koleje a rýhy vrstvou kameniva ( 63-125mm v tl. 20-30cm, nebo 32-63mm v tl. 10cm), u LC Nad Greplem bude konstrukce vozovky v km 0,00 - 0,113: podkladní kamenivo (32-63mm) v tl. 200mm, penetrační makadam asf. tl. 100mm, uzavírací živičný nátěr s posyp. kamenivem z asf. v mn 1,8kg/m2, v km 0,113 - 3,210: podkladní kamenivo (32-63mm) v tl. 200mm, kryt posyp kamenivo drcené do 35kg/m2 se zhutněním, u LC Klepáčovská bude konstrukce vozovky podkadní kamenivo (32-63mm) v tl. 200mm, dále u obou LC oprava podélného a příčného odvodnění, pročištění příkopu na lichoběžníkový, rozmístění nových trubních propustů (14 LC Nad Greplem, 3 LC Klepáčovská), vybudování kamenné kynety v dl. 7m a kamenné kynety š. 3m do betonu ukončenou kamenným prahem z LK, zpevnění břehů kamennou rovnaninou na sucho, vybudování hospodářských přejezdů, zpevnění sjezdů a výhyben podkladním kamenivem (32-63) tl.10cm, ocelové svodnice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 041 600 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky