Veřejná zakázka: Oprava LC revír Vlhošť

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8714
Systémové číslo: P17V00000420
Evidenční číslo zadavatele: S936/2017/165
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.03.2017
Nabídku podat do: 10.04.2017 08:15
Otevírání obálek: 10.04.2017 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC revír Vlhošť
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Nedam
Oprava lesní cesty kateg. 2L 3.5/20 v délce 700 m.
Stávající cesta je poškozena erozí, výtluky, poškozenými a částečně nefunkčními svodnicemi.
Cesta na pozemcích LČR v CHKO Kokořínsko.
Navrhovaný rozsah opravy - doplnění konstrukčních vrstev, přeprofilování, zakalení, oprava odvodnění - svodnice s odtoky, doplnění svodnic a rigolu, zpevnění obratiště a skládky.

LC Bažantnice
Oprava lesní cesty kateg. 2L 4,0/30 v délce 400 m.
Stávající cesta je poškozená odvozem dřeva - vyjeté koleje, zanesené krajnice, nefunkční příkopy.
Stavba na pozemcích Lesů ČR, mimo CHKO.
Navrhovaný rozsah opravy - srovnání, stržení krajnic a čištění příkopu, doplnění konstrukčních vrstev, zakalení.
Místo plnění: k.ú. Holany; k.ú. Zahrádky u České Lípy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 768 214 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec, 4. patro - podací místo - Martina Týlová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky