Veřejná zakázka: Oprava LC Na Letiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8719
Systémové číslo: P17V00000425
Evidenční číslo zadavatele: S932/2017/069
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.04.2017
Nabídku podat do: 02.05.2017 09:00
Otevírání obálek: 02.05.2017 09:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Na Letiště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1.úsek – V celé délce úseku (dl.1.463m, š.3,3m) bude provedeno stržení krajnic a oboustranné vyčištění příkopů s rozprostřením materiálu do okolního terénu podél LC. Budou rovněž pročištěny dva propustky DN 600 v délkách á 6m (km 0,450 a 0,955) a vyčištěny dvě odvodňovací péra v celkové délce 30m. Jeden propustek z trub betonových DN 600 dl 6m (km 1,305) bude vybourán s likvidací sutí na skládku a nahrazen novým z trub z PVC korugovaných DN600 dl. 6m vč čel z lomového kamene. Vtok a výtok propustku bude zpevněn kamenným záhozem z DK 63/125 (2x 1m*2m). V km 0,940 bude provedeno zpevnění HS ŠD 0/63 v tl 200mm v rozsahu 5m*5m. Bude provedena úprava LC doplněním výtluků asfaltovým recyklátem na 30%plochy v průměrné tloušťce 100mm a následně provedena vrstva z asfaltového recyklátu v tl 70mm, která bude provedena i na skládkovišti o rozměrech 15m*2,m
2.úsek – V celé délce úseku (dl.350m, š.3,5m). V trase LC bude provedeno odtěžení nevhodných rozměklých materiálů v tl 200mm s odvozem odkopávek na místo určené objednatelem do vzdálenosti 1500m a provedeno doplnění konstrukce LC DK 32/63 v tl 150mm a ŠD 0/32 v tl 50mm. Na jednom HS bude provedeno doplnění konstrukce ŠD 0/63 v tl 200mm v rozsahu 5m*5m

Místo plnění: LS Toužim, k.ú. Pila a K.ú. Olšová Vrata

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 993 995 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky