Veřejná zakázka: LC Švagrov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002473
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 872
Systémové číslo: P15V00000872
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/049
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 217744
Počátek běhu lhůt: 03.07.2012
Nabídku podat do: 25.07.2012 10:30
Otevírání obálek: 25.07.2012 10:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Švagrov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je rekonstrukce a oprava lesní cesty Švagrov, třídy 1L o délce 1,32 km. V rámci stavby bude v celé délce vytvořena nová konstrukce vozovky: srovnání nerovností rozrytím, kryt bude vyspraven doplněním a vyrovnán podkladním kamenivem obalovaným živicí v tl. 10 cm s infiltračním postřikem spojovacím z asfaltu v množství 0,5-,07kg/m2. Stabilizovaná vozovka bude uzavřena obrusnou vrstvou z asfaltového betonu ABS tl. 5cm a 4cm, oprava podélného a příčného odvodnění, rozmístění nových trubních propustů, ocelové svodnice, zpevnění kraje u potoka kamenný záhozem, zpevnění nájezdů hospodářských sjezdů, výhyben, skládek, napojení na budoucí sjezdy do areálu SED Švagrov.
V roce 2012 bude realizována část investiční - propusty, záhozy, sjezdy, skládky, výhybny a základní srovnání vozovky za trvale zachovaného provozu na komunikaci, v roce 2013 proběhne doplnění povrchu o konstrukční vrstvy, stabilizace pomocí ABS a umístění svodnic v co nejmenším časovém omezení provozu. Nutná koordinace se stavbou Střediska ekologické výchovy Švagrov.
Zakázka bude realizována v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 76, 794 01 Krnov.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 980 574 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky