Veřejná zakázka: Klauz Kostkov PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8721
Systémové číslo: P17V00000427
Evidenční číslo zadavatele: S951/2017/049
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.04.2017
Nabídku podat do: 21.04.2017 09:00
Otevírání obálek: 21.04.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Klauz Kostkov PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace na obnovu malé vodní nádrže „Klauz Kostkov“. Jedná se o historické vodní dílo, které původně sloužilo k nadlepšování průtoků při plavení dřeva samospádem. V současnosti z klauzu zbyla jen část zemních hrází a betonový stupeň na vtoku do nádrže. Součástí zakázky je rovněž zpracování projekčního návrhu na přeložku lesní komunikace, která v současnosti vede skrz hráz. Hráze a retenční prostor nádrže se nachází v ř. km cca 3,100-3,200 na vodním toku Koskov.

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení rozšířená o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby

a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.

Místo plnění: IDVT 10209955, čhp 2-03-03-015, kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Návsí, k.ú. Návsí u Jablunkova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 435 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky