Veřejná zakázka: Oprava LC K Bombardišti, LS V.Brod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8724
Systémové číslo: P17V00000430
Evidenční číslo zadavatele: S928/2017/173
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.05.2017
Nabídku podat do: 30.05.2017 10:00
Otevírání obálek: 30.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC K Bombardišti, LS V.Brod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Současný stav lesní cesty je možné rozdělit na dvě části s odlišným charakterem potřebných úprav. V převážné části trasy se jedná o položení vyrovnávací vrstvy z drobného kameniva, která vyrovná jednotlivé výtluky a podélné rýhy. Na krátkých úsecích trasy již byla provedena oprava v několika časových fázích položením vozovky z obalovaných směsí. Jedná se o krátké úseky, které opravily nejvíce poškozené úseky. Vozovka lesní cesty má základní šířku vozovky 3,0m v celé délce úpravy.
Jednotlivé výtluky a podélné koleje se po očištění vyplní drobným drceným kamenivem frakce 8/16 v množství 1,23t/m2 společně s výplní kamenivem těženým frakce 0/4 v množství 0/4 B v množství 0,2505t/m2. Nerovnosti ve vozovce se vyrovnají po vyplnění výtluků živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 40 mm. V úsecích opravených v minulosti obalovaným kamenivem jsou podélné trhliny, které se opraví asfaltovou sanační hmotou. Poté se provede živičný spojovací postřik z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 a položí se nový kryt vozovky z asfaltového betonu ACO11 v tl. 5cm.Odvodnění lesní cesty zajišťují stávající silniční příkopy, které je budou na několika místech pročištěny.
Místo plnění: k.ú. Kapličky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 630 526 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky