Veřejná zakázka: LC Pod Homolí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002474
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 873
Systémové číslo: P15V00000873
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/050
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.07.2012
Nabídku podat do: 25.07.2012 12:30
Otevírání obálek: 25.07.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pod Homolí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je oprava LC Pod Homolí v místě napojení na silnici I/11. Dojde k vybourání nedostačujícího propustku a nahrazení monolitickým žlabem s roštem s litinovou mříží, umístění 3 ks ocelových svodnic a zpevnění LC v délce 53 m živičným recyklátem v tl. 2x 50mm, dále pak v délce 132 m drceným kamenivem s vozovkou z lomových výsivek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 410 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky