Veřejná zakázka: Červená Voda km 1,900-2,400 - nánosy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8738
Systémové číslo: P17V00000444
Evidenční číslo zadavatele: S957/2017/045
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.04.2017
Nabídku podat do: 02.05.2017 10:00
Otevírání obálek: 02.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Červená Voda km 1,900-2,400 - nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Z důvodu obnovení původní průtočné kapacity koryta Červenovodského potoka budou odtěženy uložené sedimenty z koryta, v množství 438,50 m3, a pokáceno 395 m2 křovin a dřevin náletového původu. Dále bude provedeno odstranění zátarasu v km 1,915 o objemu 4 m3 a v km 2,115 o objemu 3 m3.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Červená Voda – nánosy, ř. km 1,9-2,4" zpracované firmou TERRA – POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk., IČO: 63320819, Ing. Filip Brtna ČKAIT 1201995, dle dodatků projektové dokumentace a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.
Místo plnění: k.ú.Červená Voda

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 469 378 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky