Veřejná zakázka: Svinětické tůně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8751
Systémové číslo: P17V00000457
Evidenční číslo zadavatele: S928/2017/154
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.04.2017
Nabídku podat do: 09.05.2017 09:00
Otevírání obálek: 09.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Svinětické tůně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
2 tůně jsou řešeny jako průtočné, napájená vodou z bezejmenné vodoteče, přitékající stávajícím otevřeným přírodním korytem.
Každá tůň bude řešena:
Odtok vody z tůně je navržen průlehem na konci hrázky ve tvaru navazujícího otevřeného příkopu. Průleh , šířka ve dně 1,8 m, celkem 3 m bude opevněn pomocí kamenné dlažby do betonu a napojen na stávající koryto bezejmenné vodoteče šikminou v délce cca 4 m.
Vytěžená zemina z prostoru tůní bude uložena na mezideponii a využita pro stavbu hrázky tůně. Případný přebytek vytěžené zeminy bude následně odvezen na trvalou deponii na pozemcích ve vlastnictví investora.
Svahy budou opevněny kamenným záhozem. Svahy tůní nad max. hladinou budou opatřeny humózní vrstvou t1.150 mm a osety luční směsí. Při zemních pracích ve zdrži je nutno rozlišovat a třídit jednotlivé druhy zeminy s ohledem na jejich použití při provádění jednotlivých částí tůně a terénních úprav. Bude odstraněno cca 6 ks stromů.

Místo plnění: p.č. 78/2 k.ú. Svinětice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 696 622 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Strakonice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice, sadová 2388/19, 373 16 Dobrá voda u Českých Budějovic

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky