Veřejná zakázka: LP Zavadilky II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8752
Systémové číslo: P17V00000458
Evidenční číslo zadavatele: S952/2017/042
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.05.2017
Nabídku podat do: 05.06.2017 13:00
Otevírání obálek: 05.06.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LP Zavadilky II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Stavba se skládá z jednoho stavebního objektu SO 01 „LP Zavadilky v km 2,500“ umístěného na levostranném přítoku. Stavební objekt se nachází mimo zastavěnou část obce v lesním porostu. Ve vytipovaném vhodném profilu bude postaven příčný objekt – přehrážka ze zdiva tvořeného betonovým jádrem s kamenným obkladem v pohledové části. Břehy koryta pod přehrážkou budou opevněny kamennou rovnaninou o hmotnosti zrna 200 – 500 kg, dno bude opevněno těžkým kamenným záhozem o stejné hmotnosti.
Místo plnění: k.ú. Dolní Smržov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 104 488 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky