Veřejná zakázka: Závory a značky na LC

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002478
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 876
Systémové číslo: P15V00000876
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/052
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.07.2012
Nabídku podat do: 25.07.2012 14:30
Otevírání obálek: 25.07.2012 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Závory a značky na LC
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky výroba a osazení 8 ks ocelových závor vyrobených dle technické dokumentace včetně specifického zámku, klíčů, základní a bezpečnostních nátěrů, reflexních prvků za účelem dodržení zákazu vjezdu na lesních cestách. Dále nákup a osazení 14 ks značek B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel včetně dodatkové tabulky E 12 Jen na povolení LČR, s.p., 8 ks značek A22 Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou E 12 Pozor závora x m včetně objímek, patek a sloupků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky