Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Kaštanka, Od Kaštanky nad hospodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8762
Systémové číslo: P17V00000468
Evidenční číslo zadavatele: S933/2017/124
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-021838
Datum zahájení: 24.05.2017
Nabídku podat do: 13.06.2017 11:00
Otevírání obálek: 13.06.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Kaštanka, Od Kaštanky nad hospodu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Od Kaštanky nad hospodu
současný stav - Jedná se o lesní cestu kategorie 3L3,5/20, z hutněného kameniva. V současnosti jsou ve vozovce značné výtluky a cesta nesplňuje požadavky pro odvoz dřevní hmoty. Na uvedené LC již nefunkční podélné i příčné odvodnění..
technické řešení stavby - Celková rekonstrukce lesní cesty o délce cca 0,950 km, bude obsahovat odstranění popř. narušení stávajícího krytu, doplnění podkladních vrstev a zhotovení nového krytu komunikace z ABS na základě dimenze projektanta. Dále bude provedeno podélné i příčné odvodnění, zhotovení skládkovišť a točen. Směrové ani výškové poměry se nebudou měnit.

LC Kaštanka
současný stav - Jedná se o lesní cestu kategorie 1L3,5/30, u které byly v minulosti špatně provedeny podkladní vrstvy a v současnosti je prorostlá kořeny, které nadzvedávají a lámou obrusnou vrstvu ze živice.
Na uvedené LC již nefunkční podélné odvodnění.
technické řešení stavby - kompletní rekonstrukce živičného povrchu s podkladními vrstvami. Vybudování podélného odvodnění - příkopy, propusti
Místo plnění: k.ú. Prostřední Žleb

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 928 918 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky