Veřejná zakázka: Oprava LC Mnichovice II. etapa, LS V.Brod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8768
Systémové číslo: P17V00000474
Evidenční číslo zadavatele: S928/2017/174
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.05.2017
Nabídku podat do: 08.06.2017 10:00
Otevírání obálek: 08.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Mnichovice II. etapa, LS V.Brod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vzhledem k deformaci vozovky dojde k rozrytí vrchní vrstvy penetračního makadamu, jeho doplnění kamenivem s následným urovnáním do původního příčného sklonu. Po uvedených pracích se urovnaný povrch posype drobným kamenivem v množství do 25kg/m2 a proleje se asfaltem v množství 5kg/m2. Vznikne tak nový podklad pro položení nové obrusné vrstvy z asfaltobetonu ACO11 v tl.5cm.Vyrovnání povrchu po rozrytí vozovky se provede položením vrstvy drtě hraněné frakce 16-22 v množství 0,06m3/m2.
V průběhu trasy jsou zpevněny na nezbytně nutnou šířku a délku také stávající sjezdy na jiné lesní cesty a technologické linky. Toto zpevnění je navrženo ze štěrkodrti v tl.20cm.
Místo plnění: k.ú.Mnichovice, Studánky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 651 902 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky