Veřejná zakázka: LC Bukovinská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8784
Systémové číslo: P17V00000490
Evidenční číslo zadavatele: S911/2017/144
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.05.2017
Nabídku podat do: 16.05.2017 09:00
Otevírání obálek: 16.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Bukovinská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava stávající zpevněné lesní komunikace třídy 2L, která je používána k odvozu dřevní hmoty z okolní lokality.
V rámci opravy LC bude provedeno čištění příkop, oprava propustku, zřízení 1 HP a oprava krytu komunikace. Směrová a spádové poměry zůstanou beze změny.
Stavba se nachází v prostoru severního úpatí Vítkovské vrchoviny. Jedná se o nezastavěné území v katastru Lesní Alberchtice. Pozemek v daném úseku je charakteru svažitého s výškovými rozdíly směrované k severovýchodu k pozemkům v majetku investora.
Místo plnění: Lesní Albrechtice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 782 231 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajskéí ředitelství LČR s.p., 3. patro, kancelář č. 10, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky