Veřejná zakázka: Oprava LC Od Šírků, LS Hluboká nad Vltavou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8787
Systémové číslo: P17V00000493
Evidenční číslo zadavatele: S928/2017/217
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.05.2017
Nabídku podat do: 13.06.2017 14:00
Otevírání obálek: 13.06.2017 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Od Šírků, LS Hluboká nad Vltavou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních úprav je oprava a technické zhodnocení úseku stávající komunikace a zpevněných ploch – lesní cesty „Od Šírka“ včetně odvodnění (čištění a hloubení odvodňovacích stok, zřízení, opravě a čištění trubních propustků, zřízení přejezdného příčného žlabu). Součástí stavebních úprav je zpevnění povrchu navazujících komunikací – vjezdů do porostu, napojení stávajících cest rozšíření stávající cesty včetně podkladních vrstev.

SO 01 – Oprava lesní cesty Od Šírka - celková délka opravy 1,551 km
SO 02 – Technické zhodnocení lesní cesty Od Šírka -rozšíření LC 52 m2
Oprava LC: Vrstva ze štěrkodrti 0-63 (ŠDB), . 200 mm
· Vrstva ze štěrkodrti 0-32 (ŠDA), 150 mm
· Provedení infiltračního postřiku PI-EK 0,5 kg/m2 po vyštěpení
· Ložná vrstva ACP16+ 80 mm
· Provedení spojovacího postřiku PS-EK 0,5 kg/m2 po vyštěpení
· Obrusná vrstva ACO 11 40 mm
Místo plnění: k.ú. Velechvín, k.ú. Hůrky u Lišova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 740 497 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky