Veřejná zakázka: Obnova vodních ploch Jablonský les ř.km 0,180-0,440

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8794
Systémové číslo: P17V00000500
Evidenční číslo zadavatele: S953/2017/046
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.05.2017
Nabídku podat do: 13.06.2017 13:00
Otevírání obálek: 13.06.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova vodních ploch Jablonský les ř.km 0,180-0,440
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Hlavním účelem navržené stavby je obnova a stabilizace historických vodních ploch, které jsou významné pro biodiverzitu dotčeného území.
Vlastní stavba sestává především z celkové rekonstrukce původní průtočné vodní nádrže situované na drobné bezejmenné vodoteči.
Nádrž se skládá z následujících funkčních částí:
- zemní, homogenní hráz,
- vypouštěcí zařízení,
- čelní bezpečnostní přeliv,
- úpravy ve zdrži včetně odtěžení zemin.

Další součástí stavby je obnova a stabilizace dvou rozsáhlých zemních nevypustitelných tůní o plochách 980 m2 a 1080 m2, které jsou situovány na lesním pozemku nad vlastní vodní nádrží. V rámci stavby budou dále vybudovány zpevněné stezky pro obsluhu, které budou sloužit pro přístup obsluhy k jednotlivým objektům, a dále bude provedeno pročištění koryta přítoku do Horní tůně.

Místo plnění: LP Jablonského potoka, extravilán obce Orlice u Letohradu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 120 131 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky