Veřejná zakázka: LC Falcká - oprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8814
Systémové číslo: P17V00000520
Evidenční číslo zadavatele: S933/2017/129
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.06.2017
Nabídku podat do: 27.06.2017 09:00
Otevírání obálek: 27.06.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Falcká - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy se týkají opravy zpevněného povrchu lesní cesty. Povrch bude v novém stavu tvořen asfaltovým betonem v celé délce LC, podkladní vrstva bude z asfaltového recyklátu. V rámci opravy dojde k obnovení funkce příkopů podél lesní cesty a opravu potřebných propustků. Opraveny budou také stávající sjezdy z lesní cesty. V některých místech LC dojde k opravení rozšíření vozovky.
Řešená lesní cesta je v současném stavu v kategorii 1L/4,0/30 po provedení prací se její kategorie nezmění. Jedná se o opravu LC, její směrové a výškové poměry se nemění. Volná šířka LC je 4,0 m, šířka jízdního pruhu 3,0 m.
Na lesní cestě bude opraveno v místech propustků stávající zábradlí, které bylo částečně odcizeno.

Místo plnění: Obec Tuchořice, k.ú. Něčemice část pozemků p.č. 843/1, 816/1

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 088 744 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky