Veřejná zakázka: Oborní plot Fláje 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 8839
Systémové číslo: P17V00000545
Evidenční číslo zadavatele: S933/2017/142
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.06.2017
Nabídku podat do: 17.07.2017 09:00
Otevírání obálek: 17.07.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oborní plot Fláje 2017
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Plot zachovává stejné parametry jako stávající dřevěný plaňkový výšky 3 metry a osová vzdálenost 3,85 m. Sloupky oplocení budou provedeny ze smrkových nebo modřínových hranolů o velikosti 150x150 mm. v osové vzdálenosti 3,85 m. Kotvení sloupků je do U profilu č.180 dvěma kusy závitových tyčí s matkou a podložkou. U profil bude přivařen k plechu 250/250/5.
Mezi betonem patky a dřevěným hranolem bude vynechána vzduchová mezera min. 50mm. Základová patka má velikost 500/500/1000. Dno jámy bude vyrovnáno štěrkem frakce 32-63mm.
Po osazení patek bude proveden zpětný zásyp včetně zhutnění kolem patek. Latě (80/50) budou připevněny k modřínovým trámkům (16/70) vždy 4 konvexními hřebíky (4/120)- 2 hřebíky na 1 trámek.
Trámek 160/70 bude připevněn ke hranolům pomocí 1 ks závitové tyče se dvěma podložkami a matkami. Terén v okolí oborního plotu bude na každou stranu min. 0,5m urovnán. Plot bude každých 5 polí zavětrován. V rozích oborního plotu větrován u každého sloupku . Plot je rozdělon na SO01 a SO02 dle popisu v technické zprávě
Místo plnění: k.ú. Klíny, Fláje, Meziboří u Litvínova, Český Jiřetín, Dlouhá Louka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 816 742 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Most

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků