Veřejná zakázka: LC Druhá lavička - oprava, realizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8844
Systémové číslo: P17V00000550
Evidenční číslo zadavatele: S933/2017/130
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-023807
Datum zahájení: 15.06.2017
Nabídku podat do: 04.07.2017 13:00
Otevírání obálek: 04.07.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Druhá lavička - oprava, realizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy se týkají opravy zpevněného povrchu. Povrch bude tvořen asfaltovým betonem v celé délce LC, na ŠD 0/63 TL. 150 mm. V rámci opravy dojde k obnovení příkopů podél lesní cesty, opravy potřebných propustků a svodnic. Opraveny budou lesní skládky pro vytěžené dřevo a opraveny budou stávající sjezdy z lesní cesty (skladba drcené kamenivo hrubé 63/125 tl. 300 mm, 63/32 tl. 100 - zakaleno lomovými výsivkami). Oprava se týká také zanedbaného rozšíření ve směrových obloucích.
LC začíná v jižní části u LC Malměřická a končí při severním konci u křížení s LC U Porcelánky. Celková délka opravované trasy je 2,45 km.
Řešená lesní cesta je v současném stavu v kategorii 1L/4,0/30 po provedení prací se její kategorie nezmění. Jedná se o opravu LC, její směrové a výškové poměry se nemění. Volná šířka LC je 4,0 m, šířka jízdního pruhu 3,0 m.

Místo plnění: obec Blatno, k.ú. Malměřice část p.p.č. 1300 a 1259

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 636 431 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky