Veřejná zakázka: Opravy svážnic a lesních cest na polesí Komorní Hrádek, Olešovice a Sedlčany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8874
Systémové číslo: P17V00000580
Evidenční číslo zadavatele: S6/2017/097
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.06.2017
Nabídku podat do: 10.07.2017 11:00
Otevírání obálek: 10.07.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy svážnic a lesních cest na polesí Komorní Hrádek, Olešovice a Sedlčany
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravy svážnic a lesních cest
Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic a z hospodářských nájezdů.
- Plošná úprava (urovnání) a zhutněním pláně hospodářských nájezdů
- Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby.
- Strojní čištění stávajících podélných trubních propustků pod hospodářskými přejezdy, provedené strojně tlakovou vodou
- Čištění příkopů podél opravované lesní cesty příkopovým rypadlem

b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Sanace nestabilního úseku, řešená vyplněním vyjetých kolejí a větších nerovností kamenivem hrubým drceným frakce 32-63, včetně jeho zhutnění.
- Nepravidelná poškození povrchu vozovky (silně vyjeté koleje, výtluky a nerovnosti), budou vyspraveny kamenivem hrubě drceným, frakce 0-63.
- Nepravidelná poškození menšího rozsahu na povrchu vozovky a na hospodářských nájezdech (vyjeté koleje, výtluky a nerovnosti), budou vyspraveny štěrkodrtí, frakce od 0 do 63 mm, formou úpravy stávajícího krytu kamenivem drceným, od 0,08 do 0,10 m3/m2.
- Doplnění, rozhrnutí, urovnání a náležité zhutnění stávajícího krytu rozjezdu, vozovky a hospodářských nájezdů, provedené štěrkodrtí od 0 do 63 mm.
- Finální posyp opraveného rozjezdu a lesní cesty bude proveden drceným kamenivem, v množství do 30 kg/m2.
- Doplnění o svodnice kotvené do sypaniny.

Místo plnění: Polesí Komorní Hrádek, Olešovice a Sedlčany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 278 925 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-východ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky