Veřejná zakázka: LC Bedřichovská-dokončení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8887
Systémové číslo: P17V00000593
Evidenční číslo zadavatele: S930/2017/147
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.06.2017
Nabídku podat do: 12.07.2017 10:00
Otevírání obálek: 12.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Bedřichovská-dokončení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Nedokončený úsek LC začíná cca 16 m za stávajícím brodem-křížení cesty s bezejmenným přítokem Radbuzy- v místě konce realizované části lesní cesty a končí cca 13 m před stávajícím brodem - křížení cesty s vodním tokem Radbuza- v místě konce realizované části lesní cesty. Délka dokončovaného úseku je cca 150 m. Součástí stavby je zřízení dvou zatrubněných hospodářských sjezdů ( DN 400mm) s čely a zádlažbou z lomového kamene. Budou upraveny stávající příkopy podélného odvodnění komunikace. Technologie dokončení lesní cesty byla navržena v jednotné technologii na základě inženýrskogeologického průzkumu. Bude odstraněna stáv.rašelinová vrstva spolu s podkladní jílovitou vrstvou tl.0,8 - 1,2 m. Po urovnání bude provedena sanace podkladu - zához lomovým kamenem v tl. 0,5 m, vrstva z KHD fr.63-125 mm v tl 0,3 m, vyrovnání podklad. vrstev štěrkodrtí fr. 0-63 mm v tl. 220 mm. Na takto upravený podklad bude položena kompletní skladba konstrukce komunikace.
Místo plnění: k.ú.Závist u Rybníku

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 204 031 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky