Veřejná zakázka: Oprava LC Jubilejní I. - III. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8907
Systémové číslo: P17V00000613
Evidenční číslo zadavatele: S928/2017/279
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.06.2017
Nabídku podat do: 12.07.2017 15:00
Otevírání obálek: 12.07.2017 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Jubilejní I. - III. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cesta je dlouhá 1,071 km. Povrch vozovky je tvořen asfaltovým betonem a zpevněn kamenivem. V celé délce cesty je vybudováno celkem 9 sjezdů, z toho 1 zpevněná odbočka na Kolence.
Součástí stavby jsou levostranné a pravostranné odvodňovací příkopy, lokálně oprava propustků. Dále jeden propustek šikmý pod vozovkou.
Je navrženo seříznutí krajnic, zametení stávajícího asfaltového povrchu vozovky, opravy míst poškozených výtluky a trhlinami a nové vrstvy z asfaltového betonu tl. 50 mm a dosypání krajnic štěrkodrtí ŠD 0/32.
Místo plnění: k.ú. Lužnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 173 218 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky