Veřejná zakázka: Oprava LC Rajská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8909
Systémové číslo: P17V00000615
Evidenční číslo zadavatele: S928/2017/278
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-024256
Datum zahájení: 30.06.2017
Nabídku podat do: 24.07.2017 09:00
Otevírání obálek: 24.07.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Rajská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Trasa je dlouhá 3,052 km. Povrch vozovky je tvořen asfaltovým betonem a zpevněn kamenivem. Je navrženo seříznutí krajnic, zametení stávajícího asfaltového povrchu vozovky, opravy míst poškozených výtluky a trhlinami a nové vrstvy z asfaltového betonu tl. 50mm a dosypání krajnic štěrkodrtí ŠD 0/32. V celé délce cesty je vybudováno celkem 25 sjezdů, z toho u 2 z nich se bude řešit jen oprava rozjezdů. Další 3 budou bez úprav.
Součástí stavby jsou levostranné a pravostranné odvodňovací příkopy doplněné o propustky. Dále propustky samostatně konstruované.

Místo plnění: k.ú.Majdalena

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 444 609 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky