Veřejná zakázka: LC U Zmrzlého

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8920
Systémové číslo: P17V00000626
Evidenční číslo zadavatele: S936/2017/303
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.05.2017
Nabídku podat do: 09.06.2017 09:45
Otevírání obálek: 09.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC U Zmrzlého
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba představuje opravu v místě stávající lesní cesty. Cesta po opravě, bude mít stejnou niveletu i prostorové uspořádání jako cesta původní.
Dále budou obnoveny zemní příkopy v rámci odvodnění komunikace. Stavba začíná a končí napojením na stávající LC ve správě stejného vlastníka. Jedná se o stavbu pro plnění funkce lesa.technické řešení: Provozní zpevnění, oprava vyjetých kolejí, asanace eroze, obnova příčného odvodnění zemními svodnicemi
Místo plnění: k.ú.Bulovka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 869 904 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec, 4. patro - podací místo - Martina Týlová (7:00 hod. - 14:30 hod.)

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky