Veřejná zakázka: Oprava LC Márinecká a cyklotrasy Novomlýnská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8936
Systémové číslo: P17V00000642
Evidenční číslo zadavatele: S928/2017/291
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-025473
Datum zahájení: 13.07.2017
Nabídku podat do: 02.08.2017 09:00
Otevírání obálek: 02.08.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Márinecká a cyklotrasy Novomlýnská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Délka opravovaného úseku – 3173 m; šířka 3,0 m + 2 x krajnice 0,25 m; jednostranný příčný sklon 2%.
Popis technologie navrhované opravy:
- v celé délce odstranění narostlých krajnic šířka 0,5 m, hloubka 200 mm
- ve 30% trasy odstranění narostlých středů komunikace
- očištění a omytí vozovky
- spojovací postřik živičný v množství 0,5 – 0,7 kg/m2
- vrstva podkladní vyrovnávací v průměrné tl. 20 mm
- vrstva pro obrus ACO 11 tl. 50 mm
- zřízení krajnic ze štěrkodrti v tl. 100 mm oboustranně v šířce 0,25 m
- na začátku a na konci úseku bude v místě napojení na stávající cesty proveden napojovací řez zalitý asf. emulzí – celková délka 8 m
- stávající příkopy budou vyčištěny v celkové délce 1393 m;
Navrhovanou skladbou dojde k navýšení původní nivelety vozovky o cca 50 – 70 mm. Navržené materiálové složení zlepší únosnost vozovky komunikace a její odolnost proti účinkům mrazu. Zajištění odtoku dešťové vody značně prodlouží životnost komunikace
Cyklotrasa Novomlýnská
Délka opravy je 300 bm . Oprava spočívá v odstranění nánosů na krajnicích v šířce 0,5m po obou stranách v tlouštce do 0,1m . Dále se očistí povrch vozovky zametením . V místě napojení na loňskou opravu se provede spoj se styčnou spárou a dilatační zálivkou . V délce opravy je v zatáčce v km 0,220-0,250 „svalená krajnice“ , která bude vyspravena vyrovnávkou .poté bude proveden infiltrační postřik a položena obrusná vrstva ACO 11 šířky 3,0m v tl. 40mm . Na závěr bude oboustranně prodedena krajnice ze štěrkodrtě šířky 0,25m tl.100mm .

Místo plnění: k.ú. Horní Pěna, Nová Ves

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 392 107 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky