Veřejná zakázka: Demolice objektu Výsluní 216

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8947
Systémové číslo: P17V00000653
Evidenční číslo zadavatele: S933/2017/159
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.07.2017
Nabídku podat do: 25.07.2017 13:00
Otevírání obálek: 25.07.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Demolice objektu Výsluní 216
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem demolice je samostatně stojící objekt sloužící pro administrativní účely Lesům ČR, který je delší dobu nevyužívaný. Příjezd k domu je řešen z místní komunikace z obce po nezpevněné cestě vysypané štěrkem. K domu jsou přivedeny inženýrské sítě – voda, elektřina, kanalizace.
Stáří stavby nebylo doloženo, předpokladem je období kolem roku 1920. Objekt je dvoupodlažní s podkrovím, částečně podsklepený, půdorys je nepravidelný obdélníkový o rozměrech cca 16,52 x 11,99m, ke stavbě byla ze severní strany v minulosti přistavěna dřevěná garáž se sedlovou střechou, a dále dřevěné zádveří, které je situováno z jihu. Samotný objekt je tvořen ze smíšeného zdiva – převážně z opuky a pálených cihel, stropy jsou klenbové nad sklepním prostorem a nad částí 1.NP, zbylé stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy s rákosovým podbitím a omítkou . Vnitřní zdivo je zděné, v podkroví je příčka dřevěná. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s plechovou střešní krytinou. Plechová krytina je použita i na garáži a zádveří. Na střeše hlavního objektu se nachází hromosvod.
Dveře a okna jsou v objektu původní, dřevěné špaletové. Některé okenní výplně jsou rozbité. Podlahy jsou dřevěné, v části 1.NP je podlaha vylita betonem a bývalá stáj je bez konstrukce podlahy (hlína). Místnosti jsou omítnuty, v hygienických prostorách a v prostoru bývalé kuchyně je použit opotřebený keramický obklad. V č.m.115 – kanceláři a na schodišti do 2.NP je na zdech použit dřevěný obklad.
Interiér je vybydlený, dochovalo se zde pouze staré sanitární zařízení a část kuchyňské linky, v technické místnosti se nachází kotel Atmos kombi a ležatý ohřívač vody 60l.
V objektu jsou přítomny instalace ( rozvody elektro, vytápění, zdravotechnické instalace).

Místo plnění: k.ú. Výlsuní

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 545 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Chomutov

Zadavatel

  • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
  • IČO: 42196451
  • Poštovní adresa:
    Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
  • Název oddělení: KŘ Teplice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky