Veřejná zakázka: PD Řepnický potok Štěnec vč. AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8950
Systémové číslo: P17V00000656
Evidenční číslo zadavatele: S953/2016/106
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.08.2016
Nabídku podat do: 29.08.2016 09:00
Otevírání obálek: 29.08.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Řepnický potok Štěnec vč. AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektové práce - vypracování PD na akci programu PPO III. etapa.
Podkladem je návrh protipovodňového opatření v rámci studie „Obec Jenišovice, protipovodňová patření-studie“, kterou zpracovala firma Envicons, s.r.o. pro Obec Jenišovice.
V řešeném úseku bude provedena rekonstrukce rozdělovacího objektu v místě současného nátoku na Štěnecký rybník, otevření a zkapacitnění koryta přivádějícího vodu do rybníka, včetně balvanitého skluzu a hospodářského mostu, který zajistí přístupy na okolní pozemky.


Místo plnění: 600 m jižně od Štěnce, začátek na Řepnickém potoce v ř.km.: 2,950 ve směru na Štěnecký rybník

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky