Veřejná zakázka: PD Řetovka Řetová ř.km 6,900-7,100 vč. AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8952
Systémové číslo: P17V00000658
Evidenční číslo zadavatele: S953/2016/018
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.03.2016
Nabídku podat do: 14.03.2016 09:00
Otevírání obálek: 14.03.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Řetovka Řetová ř.km 6,900-7,100 vč. AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektové práce včetně související inženýrské činnosti - vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby na investiční úpravu koryta vodního toku Řetovka v intravilánu obce Řetová, okres Ústí nad Orlicí.
Součástí zakázky je zajištění geometrického plánu, majetkoprávní vypořádání pozemků, vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby. Dále je součástí výkon autorského dozoru nad realizací stavby.

Technické řešení bude spočívat v úpravě průtočného profilu koryta vodoteče na parametry upraveného koryta nad navrhovanou úpravou a řešení pomístně nesoudržné břehové hrany a svahů.
V řešeném úseku bude účelně provedeno podélné opevnění kamennou rovnaninou obdobného charakteru jako upravená část toku nad navrhovanou úpravou. Vložení příčných stabilizačních prvků (kamenné pasy), které budou plnit funkci fixace nivelety dna a stabilizovat podélné opevnění.

Místo plnění: intravilán obce Řetová, k.ú. Řetová, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR a.s., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky