Veřejná zakázka: PD Jamenský potok u nádrže vč. AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8953
Systémové číslo: P17V00000659
Evidenční číslo zadavatele: S953/2016/017
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.03.2016
Nabídku podat do: 14.03.2016 09:00
Otevírání obálek: 14.03.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Jamenský potok u nádrže vč. AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektové práce včetně související inženýrské činnosti - vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby na investiční úpravu koryta vodního toku Jamenský potok v intravilánu obce Jamné nad Orlicí.
Součástí zakázky je zajištění geometrického plánu, majetkoprávní vypořádání pozemků, vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby. Dále je součástí výkon autorského dozoru nad realizací stavby.
Technické řešení bude obsahovat odstranění stávajícího srubového opevnění, vyřezání překážejícího břehového porostu. Provedení stabilizace koryta vodního toku dřevěnými příčnými prahy a břehů rovnaninou z lomového kamene. Dojde ke zkapacitnění koryta VT. Celková délka úpravy je 120 m.
Místo plnění: intravilán obce Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad orlicí, kraj Pardubický

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR a.s., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky