Veřejná zakázka: Soubor opatření pro podporu populací zvláště chráněných druhů v rámci CHKO Železné hory - P2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8958
Systémové číslo: P17V00000664
Evidenční číslo zadavatele: S919/2017/138
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-030991
Datum zahájení: 17.07.2017
Nabídku podat do: 16.08.2017 09:30
Otevírání obálek: 16.08.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Soubor opatření pro podporu populací zvláště chráněných druhů v rámci CHKO Železné hory - P2020
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Záměrem akce je na lesních revírech Slatiňany a Běstvina podpora chráněných druhů živočichů - dále CHDŽ (např. obnova biotopu pro užovku hladkou), obnova krajinných struktur s výskytem zvláště CHDŽ (např. historické alejové výsadby Obory Slavice a navazujícího areálu bývalého zámeckého parku Slatiňany) a dále propojení již ošetřených lokalit s lokalitami novými, čímž dojde k vytvoření nových příležitostí pro osídlení a zejména šíření ZCHD v ZCHÚ Železné hory. Většina lokalit náleží do památkově chráněného území.
Předpokládá se využití dotačního titulu OPŽP, PRIORITNI OSA 4: Ochrana a peče o přírodu a krajinu, Specificky cil 4.2: Posílit biodiverzitu, Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů. Tento titul řeší potřeby z hlediska podpory biodiverzity ZCHÚ a zároveň je tím zabezpečena péče o z ekologického hlediska cenné, ale rizikové stromy z pohledu bezpečnosti návštěvníků této hojně turisticky využívané lokality.
Akce předpokládá provedení inventarizace současného stavu alejí, dendrologický průzkum a návrh na provedení arboristického zásahu u stávajících alejí, v nezbytné míře výsadby nových stromových jedinců včetně jejich ochrany proti zvěři a nezbytné povýsadbové péče (doplnění alejí).

Místo plnění: LS Nasavrky, LR Slatiňany a Běstvina

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 082 623 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky