Veřejná zakázka: Obnova rybníčků na revíru Rychnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8968
Systémové číslo: P17V00000674
Evidenční číslo zadavatele: S928/2017/308
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.07.2017
Nabídku podat do: 02.08.2017 10:00
Otevírání obálek: 02.08.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova rybníčků na revíru Rychnov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o obnovení kaskády 4 rybníků na bezejmenném vodním toku na revíru Rychnov. Rybníky č. 2 a 3 .jsou již hotové, jsou uvažovány v PD, ale v položkovém rozpočtu pro VŘ nejsou uvedeny. Investor požaduje pouze ocenění geodetických prací před a po zahájení stavby na všechny čtyři rybníčky.
Hráze rybníků jsou navrženy zemní, homogenní, z místních materiálů. Návodní svahy ve sklonu 1:2,5 jsou opatřeny filtrem a skládanou kamenou rovnaninou. Vzdušní svah bude proveden ve sklonu 1:2,5 a opevněn ohumusováním s osetím. Koruna hráze bude rovněž zpevněná travním porostem. Šířka koruny hrází je 3,50 m. Před vlastním začátkem sypání každé hráze bude nutno v místě provést následující práce:
? v místě hráze bude pokosena tráva a následně sejmuta vrstva humózní zeminy tl. cca 15 cm s odvozem na dočasnou skládku s tím, že tato zemina bude použita pro humusování vzdušního svahu hráze a upravených ploch.
? výstavba výpustného zařízení.
? celé podloží bude zbaveno veškeré organické hmoty a řádně zhutněno.
? stavební jáma bude odvodněna, svahy zajištěny proti sesunutí.


Místo plnění: k.ú.Suchdol u Bujanova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 411 766 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s. r. o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky