Veřejná zakázka: LC U Kalíška

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8972
Systémové číslo: P17V00000678
Evidenční číslo zadavatele: S915/2017/142
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-027251
Datum zahájení: 20.07.2017
Nabídku podat do: 09.08.2017 09:00
Otevírání obálek: 09.08.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC U Kalíška
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výstavbu LC kategorie 2L v trase stávající přibližovací cesty kategorie 3L. Šířka lesní cesty bude 3,5 m v přímém úseku s rozšířením ve směrových obloucích. Celková délka cesty bude 1165 m.
Po urovnání povrchu, odkopání zemních nánosů v krajích cesty, odstranění pařezů a provedení odkopávek pro rozšíření tělesa cesty budou zřízeny podélné příkopy, budou zřízeny 3 hospodářské propustky délky 8,5 m a celkem 11 trubních propustků. Z nich bude 9ks průměru 60 cm a délky 6 m a 2 ks průměru 80 cm délky 11 a 9 m. TP a HP budou provedeny z plastových korugovaných trub. Čela a kalové jímky TP budou provedeny z lomového kamene na CM. Čela HP budou šikmá a budou provedena ve formě dlažby z LK tl. 250 mm zřízené na podkladní betonové desce. Po urovnání a zhutnění zemní pláně bude nejprve provedena lokální sanace míst s nízkou únosností lomovým kamenem a poté bude zřízena vozovka z drceného kameniva a štěrkodrti o celkové tloušťce 50 cm. Bude zpevněno celkem 13 nájezdů do porostů a 1 skládka dřeva. Bude osazeno 10 ks ocelových svodnic.
Místo plnění: k.ú. Jestřabice, obec Koryčany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 498 312 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky