Veřejná zakázka: LC Prokopská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8975
Systémové číslo: P17V00000681
Evidenční číslo zadavatele: S936/2017/440
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.07.2017
Nabídku podat do: 01.08.2017 11:00
Otevírání obálek: 01.08.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Prokopská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Popis návrhu a požadavků investora: Oprava a technické zhodnocení budou spočívat v stržení zvýšené krajnice, čištění stávajících podélných odvodňovacích příkopů a hloubení nových, čištění stávajících TP, oprava (dozdění čel), zajištění výtoku (dlažba zához z LK) a zřízení nových TP, oprava stávajících a zřízení nových hospodářských sjezdů, oprava stávajících a zřízení nových manipulačně-provozních skládek. Rozšíření vozovky v obloucích včetně podkladu, pod rozšířením. Oprava vozovky asfaltobetonem nebo oprava PMH včetně asfaltových nátěrů s posypem.


V průběhu realizace bude prováděn ze strany projektanta autorský dozor.


OPRAVA LC:

Třída a kategorie LC: 2L 3,5/20
Konstrukce vozovky: oprava asfaltobetonem nebo oprava PMH včetně asfaltových nátěrů s posypem
Délka úseku: 1 300m
Přibližná nadmořská výška: 300m
Provozní zdůvodnění: Oprava stávájící lesní cesty
Majetkoprávní a uživatelské vztahy: v majetku LČR
Statut využívání krajiny: Chráněné území - PR, CHKO ČESKÝ RÁJ
Místo plnění: Liberec/Liberec/Turnov/ k.ú.Hrubá Skála

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 052 257 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky