Veřejná zakázka: TBD VN III. kategorie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9040
Systémové číslo: P17V00000746
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/146
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.12.2013
Nabídku podat do: 16.12.2013 08:00
Otevírání obálek: 16.12.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TBD VN III. kategorie
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytování služeb odborně způsobilou osobou pověřenou k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly Ministerstvem zemědělství dle § 61 a 62 zákona č. 254/2001 Sb.. Uchazeč se zavazuje spolupracovat při výkonu technickobezpečnostního dohledu (TBD) nad vodním dílem ve smyslu platné legislativy a příslušných Programů TBD.
Jedná se o vodní díla:
- VD Osvětimany
- VD Rošťoutky
- VD Klapovský - POLDR
Místo plnění: k.ú. Osvětimany, Milonice, Trnava

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 320 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p.;Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky