Veřejná zakázka: MVN Přestavlky – údržba břehového porostu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002584
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 905
Systémové číslo: P15V00000905
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/080
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.07.2012
Nabídku podat do: 24.07.2012 08:30
Otevírání obálek: 24.07.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Přestavlky – údržba břehového porostu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy o dílo je provedení prořezávky na hrázi malé vodní nádrže a na jejích březích. Z hráze budou odstraněny náletové dřeviny a křoviny, ze zdrže a břehů budou dále odstraněny popadané dřeviny. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz výkaz výměr. Využitelná dřevní hmota (hroubí) bude protokolárně předána vlastníkům pozemků, nevyužitelný odpad a křoviny budou na místě spáleny.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 86 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky