Veřejná zakázka: LP Šebestiánky ( Novoveský potok ), ř.km 0,360 - 2,515 - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9056
Systémové číslo: P17V00000753
Evidenční číslo zadavatele: S956/2017/043
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.06.2017
Nabídku podat do: 18.07.2017 10:00
Otevírání obálek: 18.07.2017 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LP Šebestiánky ( Novoveský potok ), ř.km 0,360 - 2,515 - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky malého rozsahu na služby související se stavebními pracemi je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
Opevnění v celém řešeném úseku je provedeno různými způsoby - kamenné rovnaniny, kamenné zdi, dlažby, polovegetační tvárnice, betonové panely. Stávající majetek je v dožilém stavu, objekty a úseky opevnění jsou poškozeny a je omezena jeho funkce. Neprovedením opravy majetku může docházet k jeho dalšímu poškozování, ke škodám na pozemku koryta i na pobřežních pozemcích. Opatření budou řešena dle úseků jednotlivých typů opevnění. Cílem je obnovení funkce majetku a zajištění ochrany osady Nová Ves.
Místo plnění: k.ú. Nová Ves u Křimova, okres Chomutov, kraj Ústecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. ST PO, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky