Veřejná zakázka: Rokytenka km 9,960 – 10,400

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 9082
Systémové číslo: P17V00000776
Evidenční číslo zadavatele: S957/2017/083
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.07.2017
Nabídku podat do: 11.08.2017 09:00
Otevírání obálek: 11.08.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rokytenka km 9,960 – 10,400
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace je tvořena třemi stavebními objekty – SO 01 Oprava, SO 02 Hrazení bystřin, SO 03 Kácení, VRN. Předmětem tohoto výběrového řízení jsou všechny stavební objekty.
Předmětem stavby je oprava a rekonstrukce poškozených a rozplavených konstrukcí podélného i příčného opevnění Rokytenky v intravilánu obce Liptál. Původní tížné konstrukce budou opraveny nebo nahrazeny novými. V úseku toku km 9,960 – 10,312 budou původní značně zchátralé konstrukce nahrazeny novými při zachování původních parametrů vodního díla (velikost kamenů bude větší, než byly původní a betonové konstrukce), v úseku km 10,312 – 10,400 budou opraveny drobné vady na zděných konstrukcích, dřevěné prahy budou nahrazeny prahy z velkých lomových kamenů.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „PD Rokytenka km 9,960 – 10,400" zpracované Ing. Jaroslavem Valouškem, sídlem Hranická 19/419, 757 01 Valašské Meziříčí, ČKAIT 1300051 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Liptál

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 256 360 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků