Veřejná zakázka: Zimný potok km 0,710

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9091
Systémové číslo: P17V00000785
Evidenční číslo zadavatele: S951/2017/078
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.06.2017
Nabídku podat do: 17.07.2017 09:00
Otevírání obálek: 17.07.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zimný potok km 0,710
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která řeší stabilizaci koryta toku pod stávajícím přemostěním přilehlé lesní komunikace. V rámci úpravy toku bude pod přemostěním umístěn balvanitý skluz výšky 1,0 m a délky 5,0 m. Skluz bude uložen na sucho. Plocha skluzu bude tvarovaná do misky, kameny budou ukládány na štět s vyklínováním spár a následným přesypáním štěrkem z výkopku.
Prostor nad a pod skluzem bude doplněn záhozem z lomových kamenů o velikosti nad 200 kg/ks. Bilance zemních prací je vyrovnaná. Vytěžený výkopek bude uložen v místě stavby do násypů a zásypů. Podrobnější popis technického řešení je patrný z projektové dokumentace stavby.
Cílem stavby je stabilizace koryta toku a sanace břehových nátrží.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby "Zimný potok km 0,710" zpracované autorizovaným projektantem Ing. Jaroslavem Valouškem, Hranická 19/419, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 10653694.
Budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Stavební práce budou probíhat v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje Zimný, společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Pro stavbu „Zimný potok km 0,710“ bylo dne 22.5.2017 vydáno Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství, stavební povolení (č. j. MMFM 69157/2017).

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 416 677,-- Kč.

Místo plnění: IDVT 10216227, čhp 2-03-01-047, kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Krásná, katastrální území Krásná pod Lysou Horou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 416 677 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky