Veřejná zakázka: LC Lovotínská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9153
Systémové číslo: P17V00000847
Evidenční číslo zadavatele: S936/2017/474
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.08.2017
Nabídku podat do: 14.08.2017 09:00
Otevírání obálek: 14.08.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Lovotínská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba představuje opravu a technické zhodnocení stávající lesní cesty. Cesta po položení nové vrstvy z ŠD bude mít obdobnou niveletu i stejné prostorové uspořádání jako cesta původní. Stávající asfaltový povrch v Z.Ú. (P.M) bude obnoven v asfaltovém povrchu z AC. Dále budou zkapacitněny a doplněny propustky a obnoven zemní příkop.
Celková délka komunikace SO 101, SO 101.1 – 1443 m
Celková plocha opravované komunikace SO 101, SO 101.1 – 5926 m2
Místo plnění: k.ú. Bílá Hlína a k.ú. Nová Ves u Bakova n. J.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 634 164 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Mladá Boleslav

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky