Veřejná zakázka: Rokytenka km 5,990 - 6,200 - nánosy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9162
Systémové číslo: P17V00000856
Evidenční číslo zadavatele: S957/2017/019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.02.2017
Nabídku podat do: 06.03.2017 09:00
Otevírání obálek: 06.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rokytenka km 5,990 - 6,200 - nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je provedení údržbových prací vodního toku – odstranění sedimentů a náletových dřevin z koryta vodního toku v km 5,990 – 6,200.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „PD Rokytenka km 5,990-6,200 - nánosy" zpracované projektantkou ing. Romanou Kašparovou, Huslenky 744, 756 02 Huslenky, ČKAIT 1301560 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Lhota u Vsetína

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 561 412 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky