Veřejná zakázka: Oprava penetrovaných povrchů na LS Přimda

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9171
Systémové číslo: P17V00000865
Evidenční číslo zadavatele: S932/2017/120
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.07.2017
Nabídku podat do: 24.07.2017 10:00
Otevírání obálek: 24.07.2017 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava penetrovaných povrchů na LS Přimda
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravy výtluků v trasách čtyř lesních cest. Dále dojde pomístně k opravám krajnic a výřezu náletových dřevin na krajnicích. V místech výtluků bude provedeno očištění podkladu od nečistot a uvolněného kameniva, bude proveden spojovací postřik a výtluky dle staničení opraveny buď obalovaným kamenivem s vyspravením styčných ploch po obvodu výtluků tryskovou metodou o tl. 2 cm, šířky 0,5 m, nebo celé tryskovou metodou. Průměrná tloušťka obalovaného kameniva je uvažována 10 cm a výsprava tryskovou metodou 4 cm. Dále dojde v úsecích k opravě krajnic – úprava pláně se zhutněním a doplnění štěrkodrtě frakce 0 – 32 mm v tloušťce 15 cm a šířce 0,5 m.
Místo plnění: k.ú.Zadní Milíře, Česká Ves u Lesné, Nové Sedliště

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 891 870 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky