Veřejná zakázka: Zprůtočnění revitalizační soustavy v PR Plačkův les a říčka Šatava - TDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9176
Systémové číslo: P17V00000870
Evidenční číslo zadavatele: S4/2017/095
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.07.2017
Nabídku podat do: 24.07.2017 09:00
Otevírání obálek: 24.07.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zprůtočnění revitalizační soustavy v PR Plačkův les a říčka Šatava - TDS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Koncepce technického řešení vychází z Hydrobiologické studie lokality Plačkův les a říčka Šatava. Záměr předpokládá provést zprůtočnění všech stávajících revitalizačních kanálů, tj. provést obnovu jejich příčného profilu v rámci převážně stávající trasy toků. Dle místních prostorových možností bude trasa kanálů pomístně nepravidelně rozvlněna. Hloubka obnoveného koryta bude dle místních podmínek proměnná, s depresemi ve dně. Hloubka koryta je navržena dle předpokládané původní nivelety, stanovené podle dochovaných objektů. Příčný profil obnoveného koryta bude nepravidelný, s proměnlivými sklony svahů, nepravidelné šířky dna dle místních podmínek. Průtok vody v kanálech bude zabezpečen sklonem hladiny. Pro umožnění manipulace s hladivou vody je v korytech revitalizovaných kanálů navržena soustavou vzdouvacích stavidel. Délka revitalizace 4,266 km.
Místo plnění: PR Plačkův les, k.ú. Ivaň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Židlochovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LZ Židlochovice, Tyršova 1, 667 01, Židlochovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky