Veřejná zakázka: Oprava LC Smolov 449

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9181
Systémové číslo: P17V00000875
Evidenční číslo zadavatele: S930/2017/206
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.08.2017
Nabídku podat do: 22.08.2017 10:00
Otevírání obálek: 22.08.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Smolov 449
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odstranění nánosu na krajnicích, úprava pláně včetně zhutnění, pročištění stávajících příkopů, výměna tří příčných trubních propustků, vyplnění vyjetých kolejí kamenivem drceným, doplnění štěrkového krytu v celé délce úseku. Opravou nedojde k rozšíření lesní komunikace ani ke změně její nivelety.
Místo plnění: k.ú. Smolov, parcela č. 870/1

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 121 358 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky