Veřejná zakázka: MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách - A. Opatření pro tetřívka obecného

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9187
Systémové číslo: P17V00000881
Evidenční číslo zadavatele: S933/2017/115
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.08.2017
Nabídku podat do: 29.08.2017 12:00
Otevírání obálek: 29.08.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách - A. Opatření pro tetřívka obecného
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Plocha území revitalizačních opatření na části Novoveského rašeliniště - vodohospodářských úprav - je v rozsahu do 10 ha. Cílem je vytvoření podmínek pro růst rašeliniště, tj. jeho znovu zavodnění a opatření ke zlepšení biotopu tetřívka obecného.
Celková délka řešených povrchových melioračních kanálů - příkopů - je cca 4,249 km.
Celkově je navrženo 370 ks příčných hrazení a plošná úprava před výtokem vody z hlavních melioračních příkopů
do řeky Chomutovky zasypáním příkopů v ploše 5.560 m2
Typy příčných hrazení:
Hrazení typ 1 – zemní
Hrazení typ 2 – zemní se středovou dřevěnou stěnou
Hrazení typ 3 – srubové s dvojitou dřevěnou stěnou, doplněné a kryté zeminou
V plochách kolem svodných příkopů a v upravené ploše před výtokem z plochy do řeky Chomutovky
výsadba místně příslušných vrb - počet sazenic 3.000 ks
Výstavba oplocenek na ochranu dřevin proti zvěři:
1) v rozměrech optim. vykrývajících plochu pro výsadby vrb – celk. délka oplocenek 948 bm
2) v rozměrech optim. vykrývajících plochu současných vzrostlých bříz pýřitých s nálety – celk. délka oplocenek 999 bm
počet a umístění jednotlivých oplocenek bude zadavatelem upřesněn po dokončení zemních prací
Individuální ochrana náletů jeřábu a břízy v ploškách 1x1 m (4x kůly k vybranému náletu břízy nebo jeřábu + ochranné pletivo) - 100 ks
Místo plnění: Kraj Ústecký, Okres Chomutov, obec Hora Sv. Šebestiána, k.ú. Nová Ves u Křimova, p.p.č. 830/1

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 304 893 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky