Veřejná zakázka: LC Bažantnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9202
Systémové číslo: P17V00000897
Evidenční číslo zadavatele: S911/2017/344
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.08.2017
Nabídku podat do: 06.09.2017 11:30
Otevírání obálek: 06.09.2017 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Bažantnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Bažantnice
IČDM: 703979
Technické stavební zhodnocení LDS
Jedná se o stávající lesní cestu třídy 2L na p.č.2422, 2067 v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína a p.č.4317 v k.ú. Stonava.

Stávající stav:
Stávající úsek komunikace ve staničení cca km 0,000-0,550 tvoří silně poškozená kamenitá cesta s masivními výtluky, vyježděnými kolejemi a vymačkanými krajnicemi. Úsek ve staničení cca km 0,550-1,080 tvoří zemní cesta s masivními vyjetými kolejemi, podmáčenými místy a vymačkanými krajnicemi. Úsek ve staničení cca km 1,080-1,255 tvoří prašná cesta s výtluky.

Návrh řešení:
V úseku km 0,000-0,550 a km 1,080-1,255 bude provedena odkopávka stávajícího krytu, vyrovnávka a zhutnění podkladu, podkladní vrstva kameniva fr.0/63 tl.200mm. V úseku km 0,550-1,080 bude provedena odkopávka bahna v tl. 200-400 mm, vyrovnávka a zhutnění podkladu, podkladní vrstva kameniva fr.63/125 tl.200mm, dále podkladní vrstva kameniva fr.0/63 tl.200mm.
Poté bude v úseku km 0,000-1,255 proveden penetrační makadam hrubý tl.100mm a dvojitým asfaltovým nátěrem s posypem. V celém tomto úseku budou také provedeny krajnice ze štěrkodrti. V km 0,700 bude proveden propustek DN 400 (z důvodu mělkého příkopu a relativně rovinatého okolního terénu, nejnižší niveleta daného úseku cesty, kde lze převést vodu).


Místo plnění: LS Ostrava, R07 Louky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 517 608 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky