Veřejná zakázka: K Dešné a Rohozná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9208
Systémové číslo: P17V00000903
Evidenční číslo zadavatele: S915/2017/177
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.08.2017
Nabídku podat do: 31.08.2017 10:30
Otevírání obálek: 31.08.2017 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: K Dešné a Rohozná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
K Dešné
Rekonstrukce stávající LC. Jedná se o LC převážně s povrchem penetrační makadam, rekonstrukcí bude změna na povrch ABS. LC je v nadmořské výšce 400 mnm. Cesta má vyjeté koleje, na většině trasy značně narušený povrch, je nutno doplnit a zrekonstruovat stávající odvodnění. Jedná se o páteřní komunikaci revíru, v majetku LČR. Nedotýká se zón CHKO.
Tech. řešení - vyspravení výtluků, doplnění odvodnění a rekonstrukce stávajícího, napojení na existující síť přibližovacích linek, vybudování nových a obnovení stávajících skládek, finální povrch ABS.

Rohozná
Oprava stávající LC. Jedná se o LC s povrchem ABS. LC je v nadmořské výšce 400 mnm. Cesta má vyjeté koleje, povrch, je nutno doplnit a opravit stávající odvodnění. Jedná se o páteřní komunikaci revíru, v majetku LČR. Dotýká se zón CHKO.
Tech. řešení - vyspravení výtluků, doplnění odvodnění a oprava stávajícího, napojení na existující síť přibližovacích linek, a obnovení stávajících skládek, finální povrch ABS.
Místo plnění: k.ú. Chrastěšov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 528 750 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky