Veřejná zakázka: Opravy LC R. 1,3,4 a 10

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9211
Systémové číslo: P17V00000906
Evidenční číslo zadavatele: S933/2017/169
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.07.2017
Nabídku podat do: 02.08.2017 12:00
Otevírání obálek: 02.08.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC R. 1,3,4 a 10
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC kat. IIIL v odd. 554, revír 1 - délka LC 1093bm, šířka LC 3m
stávající stav LC: stávající štěrková vrstva, vymačkané koleje, zanesené krajnice a prostřední pruh LC, dřevěné svodnice v havarijním stavu. V rámci opravy dojde k odstranění nánosu na krajnicích a prostředního pruhu, k úpravě pláně na původní šířku 3m, k, poté dojde k opravě štěrkové vrstvy pokládkou ŠD 0-32 v tl. 100mm po zhutnění v cca 2/3 celkové délky, dále dojde k opravě navazujících hospodářských sjezdů ze stejného materiálu, dále budou opraveny svodnice formou výměny za ocelové v celkové délce 60bm
Oprava LC kat. IIIL v odd. 461, revír 3 - délka LC 980bm, šířka LC 3m
stávající stav LC: stávající štěrková vrstva, vymačkané koleje, zanesené krajnice a prostřední pruh LC. V rámci opravy dojde k odstranění nánosu na krajnicích a prostředního pruhu, k úpravě pláně na původní šířku 3m, k, poté dojde k opravě štěrkové vrstvy pokládkou asf. recyklátu v tl. 100mm po zhutnění, dále dojde k opravě navazujících hospodářských sjezdů ze stejného materiálu
Oprava LC kat. IIIL v odd. 133, revír 4 - délka LC 1430bm, šířka LC 3m
stávající stav LC: stávající štěrková vrstva, vymačkané koleje, zanesené krajnice a prostřední pruh LC, dřevěné svodnice v havarijním stavu. V rámci opravy dojde k odstranění nánosu na krajnicích a prostředního pruhu, k úpravě pláně na původní šířku 3m, k, poté dojde k opravě štěrkové vrstvy pokládkou asf. recyklátuv tl. 100mm po zhutnění v cca 1/3 celkové délky, dále dojde k opravě navazujících hospodářských sjezdů ze stejného materiálu, dále budou opraveny svodnice formou výměny za ocelové v celkové délce 30bm.
Oprava LC kat. IIIL v odd. 228, revír 10 - délka LC 310bm, šířka LC 3m
stávající stav LC: stávající štěrková vrstva, vymačkané koleje (místy až 0,7m), zanesené krajnice a prostřední pruh LC, nevyhovující příkop - kompletní zanesení, rozpadlá čela propustku - trouby bez poškození DN600. V rámci opravy dojde k odkopání nánosu na krajnicích a prostředním pruhu, k úpravě pláně na původní šířku 3m, poté dojde k opravě štěrkové vrstvy pokládkou kameniva 32-63, kterým dojde k vyrovnání LC na původní nivelitu a také bude plnit drenážní funkci, dále dojde k pokládce vrstvy z asf. recyklátu v tl. 100mm na celkou délku opravovaného úseku a navazujících hospodářských sjezdů ze stejného materiálu, dále dojde k vyčištění příkopu kolem celého úseku a přilehlých LC a k opravě 2ks čel propustku DN 600

Místo plnění: k.ú. Křímov, Místo, Kryštofovy Hamry a Horní Halže

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 979 064 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., KŘ Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky