Veřejná zakázka: BP Ctidružický v km 0,8 – 1,3 a BP Ctidružický v km 3,1 – 4,2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 9212
Systémové číslo: P17V00000907
Evidenční číslo zadavatele: 952/2017/034
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.08.2017
Nabídku podat do: 04.09.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Ctidružický v km 0,8 – 1,3 a BP Ctidružický v km 3,1 – 4,2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na údržbu břehového porostu Ctidružického potoka v k.ú. Ctidružice a Ves Blížkovice v délce cca 1 600 m, ř.km 0,8 – 1,3 a 3,1 – 4,2.
V rámci prací dojde k odstranění 324 ks stromů a 641 m2 keřů z průtočného profilu koryta toku. Jde o odstranění polámaných, poškozených stromů čí dřevin a stromů zdravotně závadných. Dřevní hmota ze stromů bude zhotovitelem odkoupena za ceny stanovené ve smlouvě o dílo. Nehroubí bude v rámci akce zlikvidováno. Dále bude provedena nová výsadba břehového porostu s následnou péčí v délce záruky, tzn. jednoho roku.

Místo plnění: Ctidružice a Blížkovice, k.ú. Ctidružice a Ves Blížkovice, okr. Znojmo, kraj Jihomoravský.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků